Ørred

– håndplukket fra rene, danske farvande

AquaPri er en af Danmarks største ørredopdrættere, og vi arbejder hele tiden på at  videreudvikle vores højkvalitetsprodukter.

Vi udklækker ørrederne på vores egne dambrug, hvor de tilbringer de første måneder af deres liv. Det kontrollerede miljø på dambrugene gør det muligt for os at sikre de allerbedste betingelser for deres udvikling og sundhed.

Når ørrederne er omkring to år gamle, transporteres de fleste af dem fra dambrugene til et af vores havbrug, som alle ligger i det rene “Smålandsfarvandet” nord for Lolland.

Her tilbringer de yderligere 7-8 måneder, indtil de er klar til at blive slagtet. På det tidspunkt afhentes de af store brønd-både, som forsigtigt transporterer de levende fisk til vores eget slagteri i Årøsund.

En stor ørred fra AquaPri håndplukkes


Klik på videoen, for at se hvordan ørrederne forsigtigt transporteres fra dambrug til havbrug i Smålandsfarvandet ved Lolland.

Slagteri

Vi slagter ørrederne i overensstemmelse med vores strenge krav til kvalitet og fødevaresikkerhed for at sikre den højeste produktstandart.

Produktionen er baseret på HACCP-principperne, hvor alle trin i produktionen overvåges, lige fra råmaterialerne modtages, og til slutprodukterne forlader virksomheden.

Vores produktion
I AquaPri producerer vi mere end 6.000 tons regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) om året.
De fleste slagtes som store ørreder i perioden januar-november, når de er omkring 3 år gamle. Her har de som regel opnået en vægt på 3-5 kg.
 

Kvalitetsørred fra AquaPri lige til at spise
Kvalitetsørred fra AquaPri lige til at spise