Om opdræt

– sundt, sikkert og bæredygtigt

Opdrættet fisk fra Danmark er blandt de sundeste og bedste fødevarer, du kan få. Vi er underlagt nogle af verdens strengeste regler for fødevareproduktion, og produktionsprocessen overvåges nøje af myndighederne.

Billede af ørreder i dansk dambrug

Miljø
I AquaPri har vi stort fokus på miljøvenlig fødevareproduktion. Det er således væsentligt for os altid at finde den rigtige balance mellem opdræt og miljø, hvor vi bruger naturen til produktion af sunde fødevarer uden at overbelaste den.

Den holdning deler alle medarbejdere i virksomheden, ikke mindst vores fiskemestre som både bor og arbejder på dambrugene.

Sundhed
Fisk er sundt! Det ved vi alle, og det gælder især dansk opdrættet fisk.

Vores fisk har nemlig den fordel, at vi har fuld kontrol med, hvad de spiser, og dermed at de ikke indtager skadelige stoffer.

Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen opdrættede fisk
(eller magre fisk), hvis du spiser mere end 300 gram om ugen.

Offentlig kontrol
Opdrætsbranchen er underlagt en meget streng lovgivning i Danmark, hvor myndighederne fører nøje kontrol med, at alle regler overholdes.

Det gælder f.eks.i forhold til fiskenes foder, brug af medicin, udledning af spildevand og selvfølgelig fødevaresikkerhed når fisken slagtes.

Derfor kan du være sikker på, at opdrættede fisk fra Danmark er sunde fisk, som er produceret under de bedst mulige forhold.