Om AquaPri

-et dansk familieforetagende

AquaPri ejes 100% af familien Priess, som har været en del af den danske fiskebranche i mere end 100 år. Fætrene Henning og Morten er 4. generation i virksomheden, som de formelt overtog fra deres fædre, Anders og Nels, i 2012. Alle fire indgår stadig i den daglige ledelse.

_AQUAPRI_logo_cmyk (3 - km) (2)

Primære forretningsområder
AquaPri’s største forretningsområde er regnbueørred, som vi opdrætter i danske dambrug og havbrug.

Foruden den velsmagende fisk producerer og sælger vi også ørredrognen, som er meget efterspurgt, især i udlandet.

I de seneste år har vi desuden haft succes med at opdrætte sandart i recirkulerede anlæg, og det er et forretningsområde, vi forventer at udvide væsentligt fremover.

Handpicked luxury
Vi har valgt sloganet “Handpicked luxury” for klart og tydeligt at fortælle omverdenen, hvad de kan forvente af AquaPri: luksusprodukter som er håndplukket til kundernes individuelle behov.

Størstedelen af vores produktion sælges i udlandet, og derfor er sloganet formuleret på engelsk.

Det skal nemlig henvende sig til både danskerne, kineserne, amerikanerne og mange andre, som alle sætter pris på AquaPri’s kvalitetsvarer.

Fødevaresikkerhed og bæredygtighed
AquaPri producerer udelukkende i Danmark, hvor vi er underlagt nogle af verdens allerstrengeste regler for fødevaresikkerhed og bæredygtighed.

Herudover har vi vores eget program for fødevaresikkerhed, som følger de internationalt anerkendte HACCP-principper.

Et af de central elementer i programmet er sporbarhed, og vi kan følge fisken gennem hele forsyningskæden, fra æg til færdigt produkt.