News

Luxury seafood’s from innovative Danes

“Luxury seafood’s from innovative Danes” fra magasinet Northern Seafood kommer meget godt rundt om AquaPri både hvad angår historien bag firmaet til opførelsen af sandartanlægget og nogle fremtidsvisioner.

Læs hele nyheden

Fra et norsk synspunkt

Det norske fiskemagasin Norsk Fiskeriernæring har kigget nærmere på AquaPri. Det er altid interessant at høre andres synspunkter, og magasinet har ramt ganske godt.

Læs hele nyheden

Ministerbesøg

Der er mange regler, man skal have for øje, når man ønsker at skabe vækst og udvikling og dermed nye arbejdspladser. Blandt andet planloven og naturbeskyttelsesloven kan give store udfordringer og forsinkelser for gode projekter, hvilket AquaPri også har måttet sande.

Læs hele nyheden

What’s Cooking

AquaPri A/S har i denne måned en helsides annonce vedrørende opdrættet sandart i What’s Cooking magasinet, side 51. http://epages.nordadvertising.dk/whats-cooking/ Whats-Cooking_magasinet_sept-2017

Læs hele nyheden

Messedeltagelse

Har du lyst til at rejse og samtidig opleve de store fødevaremesser, så vil AquaPri se frem til dit besøg på vores stande rundt omkring i verden, hvor der som regel vil være mulighed for at smage vores eksklusive produkter.

Læs hele nyheden