Klassiske dambrug

– den traditionelle form for opdræt

Der var en gang, hvor alle danske dambrug lignende hinanden til forveksling. Sådan er det ikke mere.

I takt med at den moderne teknologi har givet os flere muligheder, har de enkelte dambrug tilpasset sig nærmiljøet på bedst mulige måde.Derfor er der også stor forskel på, hvordan de fungerer rent praktisk.

Det kommer bl.a. an på, hvilken art de opdrætter, hvor stort anlægget er, tilgængelige vandkilder, beliggenhed i forhold til fredede områder osv.

De har dog det til fælles, at de har gennemgået en stor udvikling på miljøområdet, og alle danske dambrug er i dag meget mere miljøvenlige end tidligere.

Fiskemester Lars Ditlev på Bratbjerg Dambrug ørred opdræt danmark

Høghøj3Her ses et mikrofilter på et typisk, klassisk Dambrug.

Vellingskov er et eksempel på et af vores mindre dambrug.

 

Den moderne dambruger – et multitalent!

I dag er selv små dambrug teknologisk komplicerede, og de er underlagt et væld af offentlige regler.

Det er derfor ikke nok, at dambrugeren er dygtig til at passe sine fisk, han skal kunne mange andre ting.

Han bruger især meget af sin tid på at vedligeholde og reparere det udstyr, som findes på dambruget samt på administration og prøvetagning, for at opfylde de forskellige krav fra myndighederne.

Recirkulation

De fleste dambrug recirkulerer også en del af vandet. Det vil sige, at de genbruger noget af deres vand ved at lede det ind i fiskedammene igen efter rensning.

Det er her, der er størst forskel på de enkelte dambrug. Nogen recirkulerer i begrænset omfang, mens andre recirkulerer meget.

Der findes også fuldt recirkulerede anlæg, som  genanvender alt vandet, og derfor ikke udleder noget. Det er denne type anlæg,  AquaPri bruger til opdræt af sandart.

Den grundige renseproces
Klassiske dambrug indvinder vand fra åer eller brønde, og renser det grundigt, før det ledes ud igen. Der er flere måder at rense vandet på, og ofte kombinerer dambrugene flere metoder for at opnå det bedst mulige resultat.

Typer af rensning
Mikrofilteret – sier de helt små partikler fra vandet
Biofilteret – renser vandet biologisk
Plantelagunen – renser vandet gennem sedimentering og flere biologiske processer.