Havbrug

– opdræt i de rene, danske farvande

Den eneste fisk, som opdrættes i danske havbrug, er regnbueørreden. Den kommer oprindeligt fra Nordamerika, men trives også fantastisk godt herhjemme.

Regnbueørreden er simpelthen ideel til opdræt i Danmark. For selvom vores vand- og klimaforhold er optimale for denne art, er den ikke er i stand til at formere sig i den frie danske natur.

Derfor er der ikke nogen risiko for, at undslupne fisk kan udkonkurrere oprindelige danske arter.

Vores havbrug
AquaPri har 6 havbrug, som ligger ved Sydsjælland, Lolland og Falster.

De fisk, vi udsætter, kommer fra vores egne dambrug på land, og vi er derfor helt sikre på, at det er sunde fisk af god kvalitet.


AquaPri's havbrug markeret på kort

Fra dambrug til havbrug

Fiskene skal have en hvis størrelse, før de sættes ud i et havbrug, og derfor starter havbrugsørrederne faktisk deres liv under mere beskyttede forhold som dambrugsfisk.

Når de er omkring to år gamle, transporteres de med lastbil og båd ud til havbruget, hvor de udsættes i de store net-bure.

I net-burene er de mere udsatte for naturens luner end i dambrugene, men alligevel trives de, og de påvirkes ikke negativt af overgangen fra ferskvand til saltvand.

Klik her, for at se et videoklip om fiskens vej fra dambrug til havbrug.

Slagtning

Fiskene tilbringer op til 8 måneder på havbrugene, hvor vores medarbejdere passer og fodrer dem på bedste vis. Når de har opnået en vægt på 3-5 kg, er de klar til at blive slagtet.

Det foregår på vores eget slagteri, AquaProduction, som ligger i Årøsund nær Haderslev. De levende fisk sejles med brøndbåd fra havbrugene til Årøsund havn, hvor de placeres i mindre net-bure.

Fra de små net-bure er der kun få meter til AquaProduction, og på den måde sikrer vi, at fiskene er helt friske, når de endelig slagtes.