Fuldt recirkulerede anlæg

-100% genbrug med minimal udledning

De seneste år har den teknologiske udvikling i opdrætsbranchen gjort det muligt at lave anlæg, hvor 100% af vandet genbruges. Det er dem, vi kalder ”fuldt recirkulerede anlæg”.

På mange punkter fungerer de fuldt recirkulerede anlæg på samme måde som de traditionelle dambrug. Den grundlæggende forskel er, at de har meget begrænset vandindtag og udledning, fordi vandet renses særdeles effektivt, og således kan genanvendes 100%.

Anlæggene er derfor også særligt skånsomme for nærmiljøet, hvilket selvsagt er meget positivt. Men på trods af de åbenlyse fordele er der også en række udfordringer ved disse anlæg, som vi bliver nødt til at forholde os til.

 

Lerkenfeld - et fuldt recirkuleret udendørs anlæg til ørredopdræt i Danmark

Fordele ved fuldt recirkulerede anlæg

Miljø:  De udleder meget begrænsede mængder af spildevand.

Produktionskontrol:  Man har stor kontrol over centrale faktorer, som påvirker fiskens vækst og trivsel.

Helbred: Det er ikke risiko for, at fiskene smittes af vilde bestande gennem indtaget å-vand.

Udfordringer ved fuldt recirkulerede anlæg

Kompleksitet: Teknologien er meget avanceret, og det kræver et højt uddannelsesniveau at bruge og vedligeholde den.

Økonomi: Det er meget dyrt at opføre og drive anlæggene. Derfor skal de have en hvis størrelse for at være rentable.

Energiforbrug: Recirkulation bruger temmelig meget elektricitet, hvilket trækker ned i det grønne regnskab.

Verdens største anlæg til opdræt af sandart

AquaPri  har opført verdens største fuldt recirkulerede sandartanlæg.

Det ligger i Gamst, Vejen Kommune.

 

Unavngivet test 3