Fiskenes foder

– vigtigt for trivsel og kvalitet

I opdrætsverdenen har foder en kæmpe betydning, da det både påvirker fiskens helbred, størrelse og kvalitet.

Selvom vi har lang erfaring med fiskeopdræt, er det stadig en stor udfordring altid at finde den fodersammensætning, som fisken trives bedst med.

Samtidig er foderet en af de største udgiftsposter i budgettet, så det er særdeles vigtigt for os at vælge det rigtige foder til vores fisk.

Ernæring

Sandart og ørred er rovfisk, og derfor er det nødvendigt, at deres foder indeholder protein fra marine ressourcer. Typisk bruges skidtfisk og fiskeriaffald til det formål.

Foderproducenterne blander de marine ressourcer med plantemateriale (såsom planteolie og planteprotein) i de helt rigtige forhold. Det er meget vigtigt, at foderet indeholder tilstrækkeligt med vitaminer, mineraler og fedtsyrer, til at fiskene kan trives.

Tørfoder til fiskeopdræt i Danmark ørred og Sandart

Hvad fodrer man med?

Sandart spiser levende foder ,mens de er små, men får tørfoder, når de bliver større. Ørreder lever derimod af tørfoder hele deres liv.

Det er ikke samme type af tørfoder de spiser, eftersom foderet fremstilles, så det passer præcist til de behov, de enkelte arter har.

Grafen viser forholdet mellem ørredproduktion, foderforbrug og foderkvotient i Danmark

Foderforbrug

Vi gør, hvad vi kan for at bruge så lidt foder som muligt. Det gælder både AquaPri og i den danske opdrætsbranche generelt. Hvis ikke foderet bliver spist af fiskene, udledes der nemlig næringsstoffer til vandet, og det skal helst begrænses.

Derfor er det meget positivt, at vi har formået at reducere foderforbruget væsentligt siden slutningen af 1980’erne, især inden for ørredopdræt.

Det fremgår tydeligt af denne graf, som viser en positiv udviklingen i ørredproduktion, foderforbrug og foderkvotient fra 1989-2008.

Den faldende foderkvotient afspejler, at foderet udnyttes bedre. (Kilde: “Opdræt af Regnbueørred i Danmark”: Jokumsen og Svendsen 2010.)

Foder og ressourcer

Opdrættet fisk er en af de mest ressourceeffektive måder at producere kød på.

Det kræver således typisk mindre foder at producere et kg. opdrættet fisk end at producere et kg. okse-, svine- eller kyllingekød.

Det samme er tilfældet, hvis man sammenligner opdrættet fisk med vildtfanget.

Normalt vil de ressourcer, en vildftanget fisk bruger for at opnår en bestemt størrelse være væsentligt større, end de ressourcer en tilsvarende opdrættet fisk bruger.

Her fodres fiskene på Grønsund havbrug.

Vand iblandet tørfoder pumpes fra foderbåden over i netburet.

Groensund-Havbrug-296