Archive | Historier om AquaPri i eksterne medier RSS feed for this section

What’s Cooking

AquaPri A/S har i denne måned en helsides annonce vedrørende opdrættet sandart i What’s Cooking magasinet, side 51. http://epages.nordadvertising.dk/whats-cooking/ Whats-Cooking_magasinet_sept-2017

Læs hele nyheden

Luxury seafood’s from innovative Danes

“Luxury seafood’s from innovative Danes” fra magasinet Northern Seafood kommer meget godt rundt om AquaPri både hvad angår historien bag firmaet til opførelsen af sandartanlægget og nogle fremtidsvisioner.

Læs hele nyheden

Fra et norsk synspunkt

Det norske fiskemagasin Norsk Fiskeriernæring har kigget nærmere på AquaPri. Det er altid interessant at høre andres synspunkter, og magasinet har ramt ganske godt.

Læs hele nyheden

Ministerbesøg

Der er mange regler, man skal have for øje, når man ønsker at skabe vækst og udvikling og dermed nye arbejdspladser. Blandt andet planloven og naturbeskyttelsesloven kan give store udfordringer og forsinkelser for gode projekter, hvilket AquaPri også har måttet sande.

Læs hele nyheden

Vitus-programmet

Man kan lige så godt gøre brug af den hjælp, man kan få. Eksportrådet, der hører under Udenrigsministeriet, hjælper via Vitus-programmet små og mellemstore danske virksomheder med at få fodfæste internationalt. AquaPri har opnået særdeles gode resultater med Vitus-programmet.

Læs hele nyheden